Café ODEON Social

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. skriv till bordreservation@odeonodense.dk.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Café ODEON Social
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Café ODEON Social vid , men det finns en på: