Sörens Vedugn

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 019-181888.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Sörens Vedugn
Sörbyvägen 4, 70221 Örebro
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Sörens Vedugn vid , men det finns en på: