Holy Cow

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 24 45 84 58.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Holy Cow
Vandmanden 5-7, 9200 Aalborg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Holy Cow vid , men det finns en på: