Grillerietburgers Växjö

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 0470-44990.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Grillerietburgers Växjö
Kungsgatan 4, 352 30 Växjö
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Grillerietburgers Växjö vid , men det finns en på: