Bloco

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 0727123007.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Bloco
Stora Torget, 85230 Sundsvall
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Bloco vid , men det finns en på: