Izumi Frederiksberg

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 72 18 67 67.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Izumi Frederiksberg
Gl. Kongevej 142, 1850 Frederiksberg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Izumi Frederiksberg vid , men det finns en på: