Double-Barrelled Brewery

Hur många gäster?
123
456
Mer än 6 pers. skriv till brewerytap@doublebarrelled.co.uk.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Double-Barrelled Brewery
Unit 20 Stadium Way, Stadium Trade & Industrial Estate, RG30 6BX Reading
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Double-Barrelled Brewery vid , men det finns en på: