Ban Gaw

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring +4533254860.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Ban Gaw
Halmtorvet 44, 1700 København
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Ban Gaw vid , men det finns en på: