Kanton27

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring +45 30 66 90 55.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Kanton27
Solbjergvej 8, 2000 Frederiksberg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Kanton27 vid , men det finns en på: