Marcellos Holstebro

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 96961010.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Marcellos Holstebro
Grønsgade 7, 7500 Holstebro
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Marcellos Holstebro vid , men det finns en på: