SKAI

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. skriv till info@restaurangskai.se.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
SKAI
Storgatan 82A, 35246 Växjö
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos SKAI vid , men det finns en på: