Nytorpet

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 0851255115.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Nytorpet
Fyrskepsvägen 61, 121 54 Johanneshov
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Nytorpet vid , men det finns en på: