Cocktail Bar 1656

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 00000000.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Cocktail Bar 1656
Gasværksvej 33, 1656 København V
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Cocktail Bar 1656 vid , men det finns en på: