Restaurant Jin

Hvor mange gjester ?
12345
678910
Mer enn 10 pers. skriv til info@restaurantjin.dk.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
Restaurant Jin
Fonnesbechsgade 18, 7400 Herning
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos Restaurant Jin kl. , men det er det hos: