Restaurant Jin

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. skriv till info@restaurantjin.dk.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurant Jin
Fonnesbechsgade 18, 7400 Herning
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurant Jin vid , men det finns en på: