Dining in the Dome

Välj typ
Boka
Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 22155229.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Dining in the Dome
Gødstrupvej 60, 7400 Herning
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Dining in the Dome vid , men det finns en på: