Restaurant Pakhuset

Hvor mange gjester ?
12345
678910
Mer enn 10 pers. ring 56 49 65 85.
Tilbake
Avbestill en reservasjon
Sted
Restaurant Pakhuset
Brænderigænget 3, 3740 Svaneke
Mobil
Påkrevd
Tilbake
Reservasjonen er annullert

Vi har annullert din reservasjon og håper så mye at vi ser deg en annen gang.
Tilbake
Velg restaurant
Det er dessverre ikke ett ledig bord hos Restaurant Pakhuset kl. , men det er det hos: