Restaurant Pakhuset

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. ring 56 49 65 85.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurant Pakhuset
Brænderigænget 3, 3740 Svaneke
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurant Pakhuset vid , men det finns en på: