Restaurang Oasen

Hur många gäster?
2345
678
Mer än 8 pers. ring 042 128074.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurang Oasen
Bruksgatan 25, 252 23 HELSINGBORG
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurang Oasen vid , men det finns en på: