Grillerietburgers Kalmar

Hur många gäster?
1234
5678
Mer än 8 pers. ring 0480-440020.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Grillerietburgers Kalmar
Storgatan 10, 392 32 Kalmar
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Grillerietburgers Kalmar vid , men det finns en på: