Restaurang Brasseriet

Hur många gäster?
1234
Mer än 4 pers. ring 033-100136.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurang Brasseriet
Allégatan 21, 50332 Borås
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurang Brasseriet vid , men det finns en på: