Restaurang Lörudden

Hur många gäster?
1234
Mer än 4 pers. ring 06037098.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Restaurang Lörudden
Lörudden 173, 86296 Njurunda
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Restaurang Lörudden vid , men det finns en på: