Brasseriet Trollhättan

Hur många gäster?
123
456
Mer än 6 pers. ring 0733747010.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Brasseriet Trollhättan
Kungsgatan 49, 46130 Trollhättan
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Brasseriet Trollhättan vid , men det finns en på: