Barski

Hur många gäster?
12345
678910
Mer än 10 pers. skriv till hej@barski.se.
Tillbaka
Avbeställ en reservation
Plats
Barski
Norra Storgatan 16, 25220 Helsingborg
Mobil
Obligatoriskt
Tillbaka
Bokningen är annullerad

Vi har avbrutit din bokning och hoppas att se dig en annan gång.
Tillbaka
Välj restaurant
Det finns inga tillgängliga bord hos Barski vid , men det finns en på: